Polityka prywatności

FarmaEtykiet.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego klienta FarmaEtykiet.pl i użytkownika serwisów oraz newletterów należących do FarmaEtykiet.pl obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie FarmaEtykiet.pl/polityka-prywatnosci.html

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: FarmaEtykiet.pl nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/użytkowników swoich serwisów i newsletterów.
Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisów, nie prenumerować biuletynów należących do FarmaEtykiet.pl oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez FarmaEtykiet.pl.

Dane Osobowe

W czasie korzystania z serwisu FarmaEtykiet.pl możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych.
Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

Subskrypcja newslettera

Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów należących do FarmaEtykiet.pl wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego adresu e-mail. Pole to jest obowiązkowe.
Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej newslettera. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu czytelnikowi newsletter.

Zamawianie usług i produktów

Zamawianie usług i produktów oferowanych przez FarmaEtykiet.pl wymaga podania w odpowiednim formularzu pełniejszych danych adresowych. Pola obowiązkowe są oznaczone.

Niezapowiedziane Wiadomości

FarmaEtykiet.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.
Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości FarmaEtykiet.pl rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka została opłacona przez klientów FarmaEtykiet.pl.
Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych FarmaEtykiet.pl.
Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

Cookies (Ciasteczka)

Niektóre obszary serwisu FarmaEtykiet.pl mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.
Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych.
Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

Partnerzy

Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisie i newsletterach FarmaEtykiet.pl.
W przypadku pytań proszę pisać: kontakt@FarmaEtykiet.pl